logo
Skip to content

Открита процедура • Абонаментна поддръжка на копирни машини в сградите на БНБ по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0001


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 13.01.2020, 11:01 Изтегли PDF (2007 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 13.01.2020, 11:03 Изтегли PDF (1791 KB)

Документация

Публикувано на 14.01.2020, 10:36 Изтегли ZIP (259 KB)

Протокол

Публикувано на 27.02.2020, 16:37 Изтегли PDF (1148 KB)

Доклад

Публикувано на 27.02.2020, 16:38 Изтегли PDF (1340 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 27.02.2020, 16:38 Изтегли PDF (1894 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 06.04.2020, 12:30 Изтегли PDF (549 KB)

Договор

Публикувано на 06.04.2020, 12:32 Изтегли PDF (41023 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 27.04.2021, 13:00 Изтегли PDF (1656 KB)