logo
Skip to content

Публично състезание • Доставка и абонаментна поддръжка на касова техника по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0010


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 06.03.2020, 16:47 Изтегли PDF (2280 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 06.03.2020, 16:48 Изтегли PDF (4834 KB)

Документация

Публикувано на 06.03.2020, 16:48 Изтегли ZIP (2877 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 11.03.2020, 17:42 Изтегли PDF (1273 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 17.03.2020, 17:50 Изтегли PDF (1817 KB)

Съобщение за промяна в датата за отваряне на оферти

Публикувано на 27.03.2020, 18:45 Изтегли PDF (1213 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 30.03.2020, 11:51 Изтегли PDF (2544 KB)

Протокол

Публикувано на 16.04.2020, 17:04 Изтегли PDF (765 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 16.04.2020, 17:07 Изтегли PDF (373 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 3

Публикувано на 29.04.2020, 12:05 Изтегли PDF (10113 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 1 и ОП № 2

Публикувано на 27.05.2020, 14:25 Изтегли PDF (736 KB)

Договор по ОП № 1

Публикувано на 27.05.2020, 14:31 Изтегли PDF (56827 KB)

Договор по ОП № 2

Публикувано на 27.05.2020, 14:33 Изтегли PDF (1705 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 07.07.2021, 14:22 Изтегли PDF (1760 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 12.08.2021, 15:04 Изтегли PDF (1865 KB)