logo
Skip to content

Публично състезание • Доставка на хигиенни и санитарни материали за кухненски блок

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0027


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 20.05.2020, 15:45 Изтегли PDF (5556 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 20.05.2020, 15:51 Изтегли PDF (10118 KB)

Документация

Публикувано на 20.05.2020, 15:52 Изтегли ZIP (187 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 10.06.2020, 17:28 Изтегли PDF (2733 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 25.06.2020, 14:19 Изтегли PDF (943 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 01.07.2020, 16:27 Изтегли PDF (525 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 01.07.2020, 16:29 Изтегли PDF (1346 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 01.07.2020, 16:30 Изтегли PDF (1693 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 27.07.2020, 11:16 Изтегли PDF (520 KB)

Договор

Публикувано на 27.07.2020, 11:17 Изтегли PDF (3006 KB)

Обявление

Публикувано на 11.02.2022, 14:52 Изтегли PDF (1699 KB)