logo
Skip to content

Публично състезание • Осигуряване на следгаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) и статични превключватели (STS), произведени от Schneider Electric

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0032


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 01.06.2020, 17:11 Изтегли PDF (5657 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 01.06.2020, 17:12 Изтегли PDF (10819 KB)

Документация

Публикувано на 01.06.2020, 17:15 Изтегли ZIP (195 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 22.06.2020, 18:28 Изтегли PDF (2642 KB)

Протокол

Публикувано на 02.07.2020, 15:18 Изтегли PDF (1339 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 02.07.2020, 15:19 Изтегли PDF (1662 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 31.07.2020, 17:14 Изтегли PDF (700 KB)

Договор

Публикувано на 31.07.2020, 17:15 Изтегли PDF (13887 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 04.12.2023, 17:14 Изтегли PDF (279 KB)