logo
Skip to content

Открита процедура • Предоставяне на услуги по инсталиране, миграция, архивиране и абонаментна поддръжка на Системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0019


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 03.04.2020, 11:55 Изтегли PDF (2002 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 03.04.2020, 11:56 Изтегли PDF (1981 KB)

Документация

Публикувано на 03.04.2020, 12:52 Изтегли ZIP (303 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 24.04.2020, 17:36 Изтегли PDF (2877 KB)

Съобщение за промяна в датата за отваряне на оферти

Публикувано на 05.05.2020, 17:47 Изтегли PDF (858 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 07.05.2020, 11:04 Изтегли PDF (2864 KB)

Протокол

Публикувано на 07.07.2020, 19:19 Изтегли PDF (1294 KB)

Доклад

Публикувано на 07.07.2020, 19:22 Изтегли PDF (1619 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 07.07.2020, 19:23 Изтегли PDF (2097 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 31.08.2020, 17:16 Изтегли PDF (4678 KB)

Договор

Публикувано на 31.08.2020, 17:17 Изтегли PDF (114610 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 22.12.2022, 17:07 Изтегли PDF (1661 KB)