logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Доставка и абонамент за поддръжка на продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9096430


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 17.02.2020, 17:21 Изтегли PDF (6562 KB)

Информация за възлагане

Публикувано на 17.02.2020, 17:23 Изтегли PDF (2195 KB)

Документация

Публикувано на 17.02.2020, 17:25 Изтегли ZIP (304 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 27.02.2020, 16:42 Изтегли PDF (207 KB)

Протокол

Публикувано на 06.03.2020, 16:54 Изтегли PDF (266 KB)

Информация за възлагане

Публикувано на 19.03.2020, 17:19 Изтегли PDF (1325 KB)

Договор

Публикувано на 19.03.2020, 17:21 Изтегли PDF (58291 KB)