logo
Skip to content

На своите служители БНБ предлага:

  • възможности за професионално развитие;
  • условия за повишаване на професионалната квалификация;
  • атрактивно заплащане, обвързано с постигнатите резултати;
  • отлични условия на труд в добре организирана и динамична среда;
  • широкообхватна и последователна социална политика.

Често задавани въпроси