logo
Skip to content

Ограничена процедура • Доставка и монтаж на система за контрол на достъпа на обект „Касов център на БНБ“, гр. Пловдив

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0025


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 18.05.2020, 12:48 Изтегли PDF (5557 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.05.2020, 12:49 Изтегли PDF (10845 KB)

Документация

Публикувано на 19.05.2020, 17:24 Изтегли ZIP (265 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 19.06.2020, 17:08 Изтегли PDF (1043 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 26.06.2020, 17:47 Изтегли PDF (1229 KB)

Решение за предварителен подбор

Публикувано на 26.06.2020, 17:52 Изтегли PDF (1559 KB)

Покана за предоставяне на оферти и Приложения

Публикувано на 09.07.2020, 16:26 Изтегли ZIP (6653 KB)

Съобщение

Публикувано на 10.08.2020, 12:49 Изтегли PDF (98 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 24.08.2020, 11:17 Изтегли PDF (769 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 27.08.2020, 17:53 Изтегли PDF (958 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 27.08.2020, 17:54 Изтегли PDF (719 KB)

Доклад

Публикувано на 27.08.2020, 17:57 Изтегли PDF (1399 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 27.08.2020, 17:57 Изтегли PDF (1249 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 21.09.2020, 12:43 Изтегли PDF (3217 KB)

Договор

Публикувано на 21.09.2020, 12:45 Изтегли PDF (2530 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 30.12.2022, 17:04 Изтегли PDF (277 KB)