logo
Skip to content

Публично състезание • Доставка на хигиенни и санитарни материали за кухненски блок

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0012


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 16.03.2020, 17:22 Изтегли PDF (5897 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 16.03.2020, 17:23 Изтегли PDF (4215 KB)

Документация

Публикувано на 16.03.2020, 17:23 Изтегли ZIP (189 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 08.04.2020, 18:10 Изтегли PDF (1090 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 09.04.2020, 11:08 Изтегли PDF (2658 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 21.04.2020, 17:29 Изтегли PDF (1479 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 05.05.2020, 17:40 Изтегли PDF (516 KB)