logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка, инсталиране, конфигуриране и тригодишна гаранционна поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0002


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 24.01.2020, 11:14 Изтегли PDF (1903 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 24.01.2020, 11:14 Изтегли PDF (1760 KB)

Документация

Публикувано на 24.01.2020, 11:15 Изтегли ZIP (280 KB)

Протокол

Публикувано на 09.03.2020, 18:19 Изтегли PDF (471 KB)

Доклад

Публикувано на 09.03.2020, 18:20 Изтегли PDF (1569 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 09.03.2020, 18:20 Изтегли PDF (1691 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 30.03.2020, 15:23 Изтегли PDF (586 KB)

Договор

Публикувано на 30.03.2020, 15:25 Изтегли PDF (68281 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 21.06.2023, 16:52 Изтегли PDF (280 KB)