logo
Skip to content

Пряко договаряне • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0034


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 02.06.2020, 16:57 Изтегли PDF (6410 KB)

Покана и приложения

Публикувано на 02.06.2020, 16:59 Изтегли ZIP (18335 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 24.06.2020, 17:32 Изтегли PDF (820 KB)

Протокол от проведено договаряне

Публикувано на 24.06.2020, 17:34 Изтегли PDF (968 KB)

Доклад

Публикувано на 24.06.2020, 17:35 Изтегли PDF (1949 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 24.06.2020, 17:36 Изтегли PDF (2219 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 27.07.2020, 11:14 Изтегли PDF (734 KB)

Договор

Публикувано на 27.07.2020, 11:15 Изтегли PDF (50223 KB)

Обявление приключване на договор

Публикувано на 24.01.2022, 17:04 Изтегли PDF (1718 KB)