logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 февруари 2023 г.

БНБ пуска в обращение сребърна
възпоменателна монета „200 години от рождението на Найден Геров“

От 6 февруари 2023 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „200 години от рождението на Найден Геров“ от серията „Българско възраждане“.

Цената на монетата при пускането ѝ в обращение е 114 (сто и четиринадесет) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София на ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни, т.е. да имат навършени 18 години.

До края на работния ден на 6 февруари 2023 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на Банка ДСК АД, Кей Би Си Банк България ЕАД, Първа инвестиционна банка АД, Тексим Банк АД и Централна кооперативна банка АД за продажба в техните офиси и клонове.

Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък.
10 лева, 2023 г.

Българско възраждане • 200 години от рождението на Найден Геров

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: горе – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, под нея: на два реда номиналната стойност „10 ЛЕВА“, стилизирано изображение на сградата на класното училище в Копривщица, а долу – годината на емисията „2023“. В полукръг горе надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на монетата е изобразен Найден Геров, а над него в полукръг – надпис „200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НАЙДЕН ГЕРОВ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2023 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

5000

Отсечена в

Монетен двор ЕАД

Художествен проект

Тодор Ангелиев


Прикачени файлове

Презентация на монетата Изтегли PDF (1105 KB)


Информационна дипляна за монетата Изтегли PDF (287 KB)


Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „200 години от рождението на Найден Геров“, емисия 2023 г. Изтегли PDF (122 KB)


Снимки