logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 декември 2005 г.

Съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките управление “Банков надзор” издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Светослав Велеславов Гаврийски в качеството му на член на Управителния съвет и изпълнителен директор на “Търговска банка Алианц България” АД, гр. София.