logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 септември 2005 г.

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИАНТИ НА БНБ ЗА 2006/2007 г.

Днес, 14 септември 2005 г. управителят на БНБ Иван Искров обяви началото на третия поред конкурс за стипендианти - бакалаври, магистри и докторанти за следващата 2006/2007 г. и връчи удостоверенията на студентите, спечелили едногодишна стипендия от БНБ за учебната 2005/2006 г. Началото бе поставено през 2004 г., когато УС на БНБ реши по случай 125-годишния юбилей на БНБ всяка година да обявява конкурс за предоставяне на три едногодишни стипендии за студенти с образователна степен бакалавър, магистър и докторант.

Инициативата цели да развие интереса на студентите по теми, свързани с финансите и банковото дело, което е гаранция за повишаване на финансовата култура не само на подрастващото поколение, а и на обществото като цяло.

В конкурса могат да участват студенти – български граждани от висшите учебни заведения в страната и чужбина. Подробности за условията, на които трябва да отговарят кандидатите, можете да намерите на интернет страницата на БНБ в раздел “Конкурс за стипендианти”.

Управителят на БНБ Иван Искров връчи удостоверения за едногодишна стипендия за 2005/2006 г. на спечелилите тазгодишното издание на конкурса:

Весела Димитрова, докторант в ИУ Варна, с представено есе на тема „Представлява ли държавният дълг прехвърляне на бреме върху бъдещите поколения?”;

Никифор Николов, бакалавър в УНСС, с представено есе на тема „Кредитната експанзия в България - предпоставки и рискове”;

Симеон Танчев, бакалавър в УНСС, с представено есе на тема „Стабилните пари: критична стъпка по пътя към стопанска свобода и просперитет”.

Стипендиантите ще имат възможност да подготвят научни материали, които ще бъдат публикувани на интернет страницата на БНБ и отпечатани в поредицата „Дискусионни материали” на БНБ.