logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 август 2005 г.

Днес, 30 август (вторник) 2005 г., в Българската народна банка се провеждат поредица от срещи с представителите на мисията на Международния валутен фонд. Ръководителят на мисията за България Ханс Фликеншийлд се срещна с подуправителят на централната банка Цветан Манчев, ръководител на управление „Емисионно”.

Основните теми в провежданите разговори са свързани с предстоящия преглед на ангажиментите по предпазното споразумение на Република България с Фонда, страна по което е и Българската народна банка. Разменени бяха и виждания за макроикономическата ситуация и тенденциите в развитието на българската икономика.