logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 ноември 2001 г.

Управителният съвет на Българската народна банка взе решение да не се отсичат пълните тиражи на възпоменателни монети, емисии от 1969г. до 1998г., които към настоящия момент са изтеглени от обращение и са с неизпълнени тиражи.

За тези монети при емитирането им са обявявани големи тиражи (достигащи понякога повече от един милион), но не е имало практика да се определя краен срок на отсичането им. Такава практика се въведе през 2000 г. с монетата “Църквата Пантократор”.

След емитиране на тези монети е отсичана част от тиража им. Понякога тази част е достигала до стотици хиляди броя. Останалата част от тиража не е била отсичана поради неголям интерес към монетата.

Към настоящото съобщение е приложен Списък на възпоменателните монети с неизпълнени тиражи, които са извадени от обращение със Закона за деноминация на лева от 1999г. и с Решение на УС на БНБ от 1993г. В този списък са посочени името на монетата, нейният номинал, годината на емисия, обявеният тираж, броят на отсечените монети и съотношението на отсечени монети към обявения тираж. Реално отсечените тиражи следва да се смятат за окончателни.

БНБ съвместно с Монетния двор ще извърши унищожаване на работните щемпели за тези монети.Прикачени файлове

Списък на възпоменателните монети с неизпълнени тиражи, извадени от обращение със Закона за деноминация на лева и решение № 168/27.05.1993 г. на УС на БНБ Изтегли XLS (20 KB)