logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 октомври 2001 г.

Във връзка с проявения интерес от страна на медиите и значимостта на пускането в обращение на банкноти и монети евро като законно платежно средство в 12-те държави от Еврозоната, търговските банки Биохим, Българска пощенска банка, Булбанк, Обединена българска банка и Българската народна банка биха искали да информират за размера на таксата, която ще се събира при замяната на банкноти, подразделения на еврото, за банкноти евро.

Таксата ще е в размер на 0,25 на сто и ще се събира през периода 1 януари - 28 февруари 2002 г. Единствената й цел е да покрие разходите на банките по транспортиране и застраховка на банкнотите евро. Курсовете, по които четирите търговски банки със съдействието на БНБ ще заменят банкнотите белгийски франкове, германски марки, гръцки драхми, испански песети, френски франкове, италиански лири, ирландски лири, люксембургски франкове, холандски гулдени, австрийски шилинги, португалски ескуда и финландски марки за банкноти евро, са равни на необратимо фиксираните курсове от Съвета на Европейския съюз.

СПИСЪК

на необратимо фиксираните конверсионни курсове между еврото и валутите на

държавите от Европейския съюз, участващи в третата фаза от изграждането на Валутния съюз

1 ЕВРО

=

40.3399

Белгийски франка

=

1.95583

Германски марки

=

340.750

Гръцки драхми

=

166.386

Испански песети

=

6.55957

Френски франка

=

0.787564

Ирландски лири

=

1936.27

Италиански лири

=

40.3399

Люксембургски франка

=

2.20371

Холандски гулдена

=

13.7603

Австрийски шилинга

=

200.482

Португалски ескудо

=

5.94573

Финландски марки