logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 юли 2001 г.

Банкноти български лева, емисия 1999 г., ще бъдат купувани и продавани на територията на Австрия на касите на австрийската банка Bank Austria AG и дъщерното й дружество Creditanstalt AG.

Това предвижда сключеният между Българската народна банка и Bank Austria AG договор. Bank Austria AG ще има правото да купува и продава левове по определени от нея курсове и ще прилага действащите си вътрешни правила и тарифи.

Сключеният договор е в сила от 2 юли 2001 г., но предвид необходимостта служителите на банката да бъдат обучени за работа с българските левове, реално сделки с български левове в Австрия ще могат да се извършват от края на месец юли. Монети няма да бъдат обменяни.

Основни клиенти на Bank Austria AG при сделките с левове се очаква да бъдат както български граждани, пътуващи от и до Австрия, така и австрийски туристи, планиращи почивка в България.