logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 юни 2001 г.

От 1 януари 2002 г. заменяме 12 европейски валути с евро.

БНБ договаря с търговските банки за въвеждане на новите евробанкноти

Еврото като валута съществува от 1 януари 1999 г. Евробанкоти и монети ще бъдат пуснати в обращение от 1 януари 2002 г.

Българските търговски банки обслужват успешно сметки в евро на многобройни клиенти. БНБ препоръчва на всички граждани и фирми, разполагащи с налични банкноти на някоя от 12-те страни на еврозоната (германски марки, френски, белгийски и люксембургски франкове, австрийски шилинги, испански песети, финландски марки, ирландски и италиански лири, холандски гулдени, португалски ескуда и гръцки драхми), да извършват замяната чрез откриване на банкова сметка в евро, което може да бъде извършено веднага, преди появата на евробанкнотите.

От 1 януари 2002 г. и в България започва замяната на банкнотите на 12 европейски централни банки в евробанкноти. Българските търговски банки съвместно с Българската народна банка ще участват в процеса на замяната на посочените национални банкноти в евро. Централната банка договаря с търговските банки сроковете, реда и условията за замяна на банкнотите - подразделения на еврото, срещу новите банкноти евро. Търговските банки и БНБ вече извършиха проучвания и разчети и ще осигурят необходимите количества евробанкноти. Ще бъде създаден временен комитет от банки за управление и координация на процеса.

От 1 януари до 28 февруари 2002 г. българските търговски банки и БНБ ще извършват замяната по фиксираните от Европейската централна банка курсове. БНБ ще изкупува 12-те банкноти и след 28 февруари 2002 г., но няма да ги заменя срещу евро, а ще ги обменя за левове. Сроковете на тази обмяна ще бъдат същите, както и сроковете на валидността на съответните банкноти в страните от Еврозоната. Обявените в момента срокове от централните банки на европейските страни варират от вечно за Германия, Ирландия, Австрия до 10 години за Гърция, Франция, Италия.