logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 юни 2001 г.

Съгласно Решение на Управителния съвет на Българска народна банка, след 1 юли 2001 г. купуването на каса от БНБ на подразделения на еврото с равностойност над 50 000 евро ще бъде извършвано чрез банкова сметка при спазване на условието спот вальор.

Например това означава, че при желание от страна на клиент, включително и търговска банка, да продаде на БНБ сума от 100 000 DEM, той ще трябва да посочи левова банкова сметка, по която ще бъдат преведени (на втория работен ден) със спот вальор 99 500 лева.