logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 май 2001 г.

В съответствие с обявения на 5 февруари 2001 г. открит търг, на свое заседание на 10 май 2001 г. Управителният съвет на БНБ избра фирмата Монтран Корпорейшън (Montran Corporation) за основен изпълнител на проекта “Система за брутен сетълмент в реално време в БНБ”. УС взе решение да се започнат преговори за сключване на договор с посочената фирма.

Монтран Корпорейшън е регистрирана през 1979 г. със седалище в Ню Йорк и клонове в Лондон и Франкфурт.