logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 юли 2024 г.

Днес в Българската народна банка бе получено уведомление от г-н Гюров относно подадена от него жалба срещу решението на Комисията за противодействие на корупцията от 24 юни 2024.

Припомняме, че Комисията за противодействие на корупцията на 27 юни уведоми Българската народна банка за постановено решение, с което е установила несъвместимост по отношение на г-н Андрей Гюров, подуправител, ръководител на управление „Емисионно“.

Българската народна банка ще предприеме съответните законосъобразни действия след произнасянето на съда.