logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 май 2024 г.

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна
монета „100 години лека атлетика в България“

От 20 май 2024 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „100 години лека атлетика в България“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 150 (сто и петдесет) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 20 май 2024 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.

Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък.
10 лева, 2024 г.

100 години лека атлетика в България

На лицевата страна на монетата: в центъра – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, под нея на два реда – номиналната стойност „10 ЛЕВА“, а отдолу годината на емисията „2024“. Околовръст горе – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на монетата в центъра са изобразени трима спортисти на фона на числото „100“. Околовръст надписи: горе – „100 ГОДИНИ“, отдолу – „ЛЕКА АТЛЕТИКА В БЪЛГАРИЯ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2024 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

5000

Отсечена в

Монетен двор ЕАД

Художествен проект

Силвия Борисова


Прикачени файлове

Презентация на монетата Изтегли PDF (903 KB)


Информационна дипляна за монетата Изтегли PDF (5523 KB)


Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продават новата възпоменателна монета „100 години лека атлетика в България“, емисия 2024 г. Изтегли PDF (108 KB)


Снимки