logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 януари 2024 г.

Днес, на основание на чл. 26 от Закона за Българската народна банка, Управителният съвет на Българската народна банка взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани през 2018 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 5.02.2024 г. След тази дата възпоменателните монети, емитирани през 2018 г., ще се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност, без ограничение на количеството, без такса и със срок на обмяна до 31.12.2025 г.