logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 септември 2023 г.

БНБ пуска в обращение златна възпоменателна
монета „100 години Богословски факултет“

От 25 септември 2023 г. Българската народна банка пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема „100 години Богословски факултет“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 1470 (хиляда четиристотин и седемдесет) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 25 септември 2023 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Първа инвестиционна банка“ АД, Тексим Банк АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.

Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък.
100 лева, 2023 г.

100 години Богословски факултет

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: горе – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, в матиран сектор под нея са изписани номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината на емисията „2023“, а околовръст горе – „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на монетата е изобразена сградата на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, а под нея е изписана годината „1923“. Околовръст има надписи: отгоре – „БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ“, а отдолу върху лента – „100 ГОДИНИ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2023 г.

Номинална стойност

100 лева

Метал, проба

Au 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

8.64 г

Диаметър

24 мм

Гурт

гладък

Тираж

4000

Отсечена в

Монетен двор ЕАД

Художествен проект

Светлин Балездров


Прикачени файлове

Презентация на монетата Изтегли PDF (2385 KB)


Информационна дипляна за монетата Изтегли PDF (4288 KB)


Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „100 години Богословски факултет“, емисия 2023 г. Изтегли PDF (102 KB)


Снимки