logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2 декември 2022 г.

БНБ пуска в обращение сребърна
възпоменателна монета с частично позлатяване „Цар Калоян“

От 5 декември 2022 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с частично позлатяване на тема „Цар Калоян“ от серията „Средновековни български владетели“.

Цената на монетата е 114 (сто и четиринадесет) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси на пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК АД, Кей Би Си Банк България ЕАД, Първа инвестиционна банка АД, Тексим Банк АД и Централна кооперативна банка АД.

Всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни, т.е. да имат навършени 18 години.

Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „Цар Калоян“, емисия 2022 г. (линк).
10 лева, 2022 г.

Средновековни български владетели • Цар Калоян

На лицевата страна на монетата: в центъра - позлатен медальон с изображение на оловен печат с името на цар Калоян; над него горе - емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата долу, а встрани и под него във вътрешен кръг, отделен със зрънчест пръстен - номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и годината на емисията „2022“; околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на монетата: в центъра, отделен със зрънчест пръстен – изображение на цар Калоян със стилизиран скиптър; околовръст горе надпис „СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ“, а долу – „ЦАР КАЛОЯН“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2022 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag 925/1000 с частично позлатяване

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

5000

Отсечена в

Монетен двор ЕАД

Художествен проект

Светлин Балездров


Прикачени файлове

Презентация на монетата Изтегли PDF (712 KB)


Информационна дипляна за монетата Изтегли PDF (2948 KB)


Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „Цар Калоян“, емисия 2022 г. Изтегли PDF (132 KB)


Снимки