logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 септември 2022 г.

Днес, 21 септември 2022 г., централната банка на Германия (Дойче Бундесбанк) и Европейската комисия, съвместно с Българската народна банка, други национални централни банки от Европейската система на централните банки и Европейската централна банка, официално стартираха програма за допълнителна подкрепа на централните банки и надзорните органи в страните от Западните Балкани – кандидати и потенциални кандидати за членство в Европейския съюз: Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Северна Македония, Сърбия и Република Косово.

Програмата е тригодишна и се финансира от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III). Целта на програмата е допълнително укрепване на институционалния капацитет на институциите бенефициенти чрез подобряване на инструментите за провеждане на политики и прилагане на най-добрите международни и европейски стандарти в националните практики. Ще бъдат организирани обучения в ключови области на централното банкиране и надзора: борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, банков надзор, финансова стабилност, защита на потребителите на финансови услуги и финансово включване, възстановяване и преструктуриране на кредитните институции, платежни системи, информационни технологии, европейска интеграция и др. В допълнение ще бъдат изпълнени специфични двустранни дейности в полза на институциите бенефициенти.