logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 септември 2022 г.

Поради големия интерес към сребърната възпоменателна монета на тема „Голям гмурец“ от 23 септември 2022 г. Българската народна банка (БНБ), до изчерпването ѝ на касите на БНБ, ще продължи да продава монетата на касите си, като всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи по 1 монета. Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни, т.е. да имат навършени 18 години. Едно физическо лице ще може да закупи по 1 възпоменателна монета независимо дали я закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретна възпоменателна монета.