logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 септември 2022 г.

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „Голям гмурец“

От 19 септември 2022 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „Голям гмурец“ от серията „Природно разнообразие в Република България“.

Цената на монетата е 108 (сто и осем) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси на пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК АД, Първа инвестиционна банка АД, Кей Би Си Банк България ЕАД, Тексим Банк АД и Централна кооперативна банка АД.

В периода от 19 до 21 септември 2022 г. включително всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от Българската народна банка по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. След този период възпоменателната монета „Голям гмурец“ ще се продава без ограничения. Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни, т.е. да имат навършени 18 години.

Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „Голям гмурец“, емисия 2022 г. (линк).
10 лева, 2022 г.

Природно разнообразие в Република България • Голям гмурец

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата; в полукръг горе надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а долу годината на емисията „2022“ и номиналната стойност „10 ЛЕВА“.

На обратната страна на монетата: изобразен е плуващ голям гмурец сред водна растителност, както и отражението им във водата, а отдолу в полукръг надпис „ГОЛЯМ ГМУРЕЦ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2022 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

5000

Отсечена в

Монетен двор ЕАД

Художествен проект

Иван Тодоров и Тодор Тодоров


Прикачени файлове

Презентация на монетата Изтегли PDF (956 KB)


Информационна дипляна за монетата Изтегли PDF (786 KB)


Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „Голям гмурец“, емисия 2022 г. Изтегли PDF (132 KB)


Снимки