logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 август 2022 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие решение за спазване, считано от 16 август 2022 г., на „Насоки относно еквивалентността на режимите на поверителност“ (EBA/GL/2022/04), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

Към настоящия списък от компетентни органи, прилагащи еквивалентни на ЕС режими на поверителност, се добавят: National Bank of Republic of North Macedonia (NBRNM), Federal Banking Agency of Federation of Bosnia Herzegovina (FBA), Banking Agency of Republika Srpska (BARS) и Central Bank of Uruguay (BCU).

Пълният текст на Насоките се намира тук.