logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 юли 2022 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 август 2022 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.00 на сто.