logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 юли 2022 г.

Управителният съвет на БНБ на основание чл. 59а, ал. 1 от Закона за Българската народна банка, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 40 на БНБ от 1 декември 2020 г. за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране, определи индивидуалния размер на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка за 2021 г., произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране. Общият размер на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка за 2021 г., произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране, възлиза на 22 631 хил. лева, от които 18 200 хил. лева за функцията по банков надзор, 2 325 хил. лева за функцията по преструктуриране на кредитни институции и 2 106 хил. лева за функцията по платежен надзор.