logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 юни 2022 г.

БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета
„Паисий Хилендарски – два златни лева“

От 27 юни 2022 г. Българската народна банка пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема „Паисий Хилендарски – два златни лева“.

Цената на монетата е 3755 (три хиляди седемстотин петдесет и пет) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси на пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) EАД, Тексим Банк АД и Централна кооперативна банка АД.

В периода от 27 до 29 юни 2022 г. включително всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от Българската народна банка по 1 монета, след което възпоменателната монета „Паисий Хилендарски – два златни лева“ ще се продава без ограничения. Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни, т.е. да имат навършени 18 години. В този период едно физическо лице да може да закупи по 1 възпоменателна монета независимо дали я закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретна възпоменателна монета.

Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „Паисий Хилендарски – два златни лева“, емисия 2022 г. (линк).
2 лева, 2022 г.

Паисий Хилендарски – два златни лева

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: в центъра номиналната стойност „2“, а под нея „ЛЕВА“; околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и вдясно долу годината на емисията „2022“.

На обратната страна на монетата: в центъра в зрънчест кръг е разположен стилизиран образ на Паисий Хилендарски, вдясно – годините „1722-1773“; околовръст надписи: в горната част „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, а в долната „БЪЛГАРИЯ“.

На гурта на монетата: вдлъбнат надпис „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2022 г.

Номинална стойност

2 лева

Метал, проба

Au 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

26.5 мм

Гурт

гладък с вдлъбнат надпис „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“

Тираж

4000

Отсечена в

Монетен двор ЕАД

Художествен проект

Ваня Димитрова и колектив от „Монетен двор“ ЕАД


Прикачени файлове

Презентация на монетата Изтегли PDF (934 KB)

Информационна дипляна за монетата Изтегли PDF (1133 KB)

Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „Паисий Хилендарски – два златни лева“, емисия 2022 г. Изтегли PDF (126 KB)

Снимки