logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 юни 2022 г.

Днес в сградата на Българската народна банка (БНБ) в присъствието на президента на Република България г-н Румен Радев, управителя г-н Димитър Радев и Управителния съвет на БНБ се състоя официалната церемония по встъпване в длъжност на г-н Илия Лингорски като член на Управителния съвет на БНБ.

Г-н Илия Лингорски е назначен от президента г-н Румен Радев за член на Управителния съвет на БНБ на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за БНБ. Шестгодишният мандат на новия член на Управителния съвет на БНБ г-н Илия Лингорски започва на 18 юни 2022 г. Той встъпва в длъжност на мястото на г-жа Елица Николова, чийто мандат изтече на 17 юни 2022 г.

Биография на г-н Илия Лингорски можете да видите тук.Снимки