logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 март 2022 г.

Продажните цени на златните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани. Информация можете да намерите на:

https://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACCommemorative/NACCommemorativeEmissions/index.htm.