logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 февруари 2022 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ ПОДНОВЯВА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА СПАЗВАНЕ НА СВЕТОВЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ

• Световният кодекс за поведение на валутните пазари насърчава устойчив, справедлив, ликвиден, отворен, и в подходяща степен прозрачен валутен пазар

• Европейската система на централните банки публично препотвърждава ангажираността си към актуализирания Кодекс

• Кодексът е публикуван за първи път през 2017 г. и актуализиран в средата на 2021 г.

Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) приветства актуализирането от юли 2021 г. на Световния кодекс за поведение на валутните пазари и публикуването на свързания материал с насоки. С този Световен кодекс за поведение на валутните пазари, участниците на валутните пазари имат за цел да насърчават устойчив, справедлив, ликвиден, отворен и в подходяща степен прозрачен валутен пазар, основан на високи етични стандарти. Кодексът бе актуализиран от Световния валутен комитет, за да осигури неговото съответствие и привеждане към текущото развитие на валутния пазар и ще продължи да определя стандарта за добра пазарна практика. Добре функциониращите финансови пазари облагодетелстват всички пазарни участници и са важни за централните банки, защото те осигуряват гладката трансмисия на паричната политика към реалната икономика. Това в крайна сметка е от полза за цялото общество.

Днес всички членове на ЕСЦБ, включително Европейската централна банка (ЕЦБ), едновременно публикуват Заявления за спазване на Кодекса. Това показва, че те са силно ангажирани да се придържат към принципите му, когато действат като участници на валутния пазар, да приведат вътрешните си практики и процеси в съответствие с неговите актуализирани принципи, и да подкрепят и насърчават спазването на Кодекса. С тези Заявления за спазване на Кодекса, те подчертават, че принципите на Кодекса са важни за гарантиране на продължаващата почтеност и ефективното функциониране на валутния пазар. За да се постигне изцяло целта на Кодекса, централните банки от ЕС насърчават и всички участници на валутния пазар в техните юрисдикции да се запознаят с актуализирания Кодекс и да подновят своите Заявления за спазване на Кодекса.

За запитвания от страна на медиите, моля свържете се с Камелия Величкова, тел.: +359 9145 1656.

Забележки:

• Световният кодекс за поведение на валутните пазари и материалите за механизма за неговото спазване можете да намерите на www.globalfxc.org. Кодексът е публикуван за първи път през 2017 г. и е получил подкрепата на ЕЦБ и националните централни банки от ЕСЦБ.

• ЕСЦБ включва Европейската централна банка и националните централни банки на всички държави-членки на Европейския съюз.Прикачени файлове

Заявлениe за спазване на Световен кодекс за поведение на валутните пазари Изтегли PDF (103 KB)