logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 август 2021 г.

Днес, 05.08.2021 г., Управителния съвет на БНБ прие нови продажни цени за български монети от медно-никелови сплави, емисии преди 1999 г.

Информация за тях можете да намерите на:

https://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACCommemorative/NACCommemorativeEmissions/index.htm?toLang=_BG