logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 юли 2021 г.

Управителният съвет на БНБ на основание чл. 59а, ал. 1 от Закона за Българската народна банка, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 40 на БНБ от 1 декември 2020 г. за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране, определи индивидуалния размер на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка за 2020 г., произтичащи от функциите по надзор и преструктуриранe. Общият размер на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка за 2020 г., произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране, възлиза на 17 429 хил. лева, от които 14 203 хил. лева за функцията по банков надзор, 1 503 хил. лева за функцията по преструктуриране на кредитни институции и 1 723 хил. лева за функцията по платежен надзор.