logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 юни 2021 г.

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна
монета „100 години Национална музикална академия“

От 21 юни 2021 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „100 години Национална музикална академия“.

Цената на монетата е 96 (деветдесет и шест) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси на пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) EАД и Тексим Банк АД.

В периода от 21 до 23 юни 2021 г. включително всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от Българската народна банка до 2 броя монети, след което възпоменателната монета „100 години Национална музикална академия“ ще се продава без ограничения.

Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „100 години Национална музикална академия“, емисия 2021 г. (линк).
10 лева, 2021 г.

100 години Национална музикална академия

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: в средата емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата; в полукръг горе надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“; отдолу – годината на емисията „2021“ и номиналната стойност „10 ЛЕВА“, а под тях венец от стилизирани лаврови клонки.

На обратната страна на монетата са изобразени: в средата петолиние с ключ сол във вид на стилизирана птица и вляво от него надпис „100 години“; околовръст надпис „НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ“ и две стилизирани лаврови клонки.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2021 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

3000

Отсечена в

Монетен двор ЕАД

Художествен проект

Стоян Дечев и
Мартин Йорданов


Прикачени файлове

Презентация на монетата Изтегли PDF (1575 KB)


Информационна дипляна за монетата Изтегли PDF (1046 KB)


Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „100 години Национална музикална академия“, емисия 2021 г. Изтегли PDF (131 KB)


Снимки