logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 май 2021 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 на Българската народна банка за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка, в сила от 4 юни 2021 г. С изменението в Наредба № 21 на БНБ се променя определението за свръхрезерв, който банките поддържат при БНБ, като за свръхрезерв се приема превишението на наличностите, държани в резервни активи над изискуемия размер на задължителните минимални резерви.