logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 март 2021 г.

БНБ публикува първото издание от новата си тематична издателска поредица „Материали от конференции на Българската народна банка“.

Изданието съдържа изказвания, изследвания и дискусии от конференцията на тема „Текущият световен и европейски финансов цикъл: къде се намираме и накъде се движим”, посветена на 140-ата годишнина на Българската народна банка, организирана съвместно от БНБ и Банката за международни разплащания.

Изданието е достъпно тук.