logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 януари 2021 г.

Днес, 28.01.2021 г., Управителния съвет на БНБ прие нови продажни цени за продаваните на каса на БНБ български банкноти, емисии преди 1999 г, както и български монети от медно-никелови сплави, емисии преди 2000 г.

Информация за тях можете да намерите на:

https://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACCommemorative/NACCommemorativeEmissionsNotes/index.htm

и

https://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACCommemorative/NACCommemorativeEmissions/index.htm