logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 януари 2021 г.

Продажните цени на платинената възпоменателна монета „Десислава“ и комплект – златна, платинена и сребърна монета, от Серия ECU, емисия 1993 г., продавани на каса на БНБ, са актуализирани. Информация за тях можете да намерите на:

https://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACCommemorative/NACCommemorativeEmissions/index.htm.