logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23 декември 2014 г.

Днес в Българската народна банка се получи писмо, с което Националният съюз на юрисконсултите уведомява управителя на Българската народна банка г-н Иван Искров и главния юрист на БНБ г-жа Нина Стоянова за приета декларация от 19 декември 2014 г. от Управителния съвет на Националния съюз на юрисконсултите.

В декларацията се изразява несъгласие с медийните изявления за оспорване на процесуалното представителство на юрисконсултите на БНБ, направени от адвокат Менко Менков във връзка с делото, образувано пред Върховния административен съд срещу решението за отнемане на лиценза на КТБ, като Националният съюз на юрисконсултите счита същите за неприемливи, изказани в разрез с добрите професионални практики и етичните правила на Българската адвокатура.

Българската народна банка публикува полученото писмо и декларация от Националния съюз на юрисконсултите без коментар, като същите могат да бъдат видени тук и тук.

Декларацията е публикувана и в раздел „Новини“ на интернет страницата на Националния съюз на юрисконсултите www.nsu-bg.org.Прикачени файлове

Текст на писмото Изтегли PDF (151 KB)


Текст на декларацията Изтегли PDF (6434 KB)