logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 декември 2014 г.

Днес в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за БНБ в Народното събрание на Република България бе представен Отчетът на БНБ за първото шестмесечие на 2014 г. и Бюджетът на БНБ за 2015 година.

Отчетът е приет от Управителния съвет на БНБ на 27 ноември 2014 г. и е публикуван на интернет страницата на банката, раздел „Изследвания и публикации”, „Периодични публикации на БНБ”, „Отчет на БНБ януари – юни за 2014 г.”

Бюджетът на БНБ за 2015 г. е приет от Управителния съвет на БНБ на 27 ноември 2014 г., обнародван в бр. 105 на Държавен вестник от 19 декември 2014 г. и публикуван на интернет страницата на банката, раздел „Изследвания и публикации”, „Периодични публикации на БНБ”, „Бюджет на БНБ за 2015 г.“