logo
Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


Как се определят курсовете на българския лев към чуждестранните валути?

Курсовете на чуждестранните валути се изчисляват на основата на фиксирания курс на лева спрямо еврото. Курсовете се закръгляват до шест значещи цифри, като броят на чуждестранните валутни единици, за които се обявява котировката, се определя така, че първата цифра преди десетичната точка на левовата равностойност да бъде различна от нула.

 

Къде се публикуват курсовете на българския лев към чуждестранните валути за деня?

БНБ публикува курсове на българския лев към чуждестранни валути и цена на злато, валидни за същия работен ден, на интернет страницата си до 18:00 ч. българско време (раздел Статистика, Външен сектор, Валутни курсове, Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото).

Съществуват няколко технически възможности за изтегляне на последната публикувана информация за валутните курсове:

  • RSS абонамент;
  • HTML формат;
  • Изтегляне в четири формата с постоянен адрес съответно за всеки от форматите: xls, pdf, xml и csv;
  • Търсене по дата и период.

 

За какво се използват обявяваните от БНБ курсове на българския лев към чуждестранните валути?

БНБ определя курсове на лева към чуждестранни валути на основание чл. 12 от Валутния закон и същите се използват за предвидените със закон цели.

 

Мога ли да купя от / продам на БНБ чуждестранна валута или злато по курсовете на българския лев към чуждестранните валути или цената на златото?

Не. БНБ не извършва сделки с чуждестранна валута с частни лица и небанкови институции освен сделки за покупко/продажба на евро на каса, като Българската народна банка продава евробанкноти на каса при курс 1 евро за 1.95583 лева и купува евробанкноти на каса при курс 1 евро за 1.94605 лева.

С Решение № 52 от 6 юли 2000 г. УС на БНБ преустановява, считано от 1 август 2000 г., изкупуването на каса от БНБ на злато – монети, плочки и ленти.