logo
Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


Къде мога да заменя повредени български банкноти и/или монети?

Повредени български банкноти и/или монети се заменят на касите в Касов център на БНБ на адрес: 1784 София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10, както и на каса в сградата на БНБ на адрес: 1000 София, пл. „ Княз Александър I“ № 1. Работното време на касите с клиенти е всеки работен ден от 8:30 до 15:45 часа.

Банките на територията на страната, съгласно Наредба № 18 на БНБ от 3 октомври 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение, също са задължени да извършват непосредствена замяна на повредени български банкноти и монети, при условие, че стойността на същите може да бъде определена в момента на предявяването.

Считано от 1 януари 2020 г. е въведено изрично задължение за банките да осигуряват възможност за извършване на непосредствена замяна на повредени български банкноти и монети във всички свои клонове и офиси, в които извършват дейности и операции с банкноти и монети, без да събират такси и комисиони за замяната.

В случай на отказ от страна на банка да извърши обмяна на повредени български банкноти и/или монети, можете да изпратите информация за това по електронен път на следния електронен адрес: Notes-and-coins@bnbank.org или по пощата до Управление „Емисионно” на Българската народна банка на адрес: 1000 София, пл. „Княз Александър І” № 1. Предоставената информация следва да съдържа данни за банката, чийто служител е направил отказа, както и описание на обстоятелствата (вкл. дата, час и местоположение), при които е направен отказът за замяната на повредените български банкноти и/или монети.

Замяна на повредени български банкноти и монети се извършва и на касите на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги” АД в страната, съгласно условията на дружеството, както следва:

 • гр. София, кв. „Овча Купел”, ул. „Иван Хаджийски” № 16;
 • гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 153;
 • гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе” № 2;
 • гр. Варна, ул. „Цариброд” № 23;
 • гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 8.


 

Къде мога да обменя стари български банкноти и монети?

Българската народна банка извършва обмяна на стари български банкноти и монети, емисии след 1991 година (стари български банкноти и монети), по деноминирана стойност в съотношение 1000 стари лева за 1 нов лев, от следните купюри:

 • Банкноти: 100 лева, емисии 1991 г. и 1993 г.; 200 лева, емисия 1992 г.; 500 лева, емисия 1993 г.; 1000 лева, емисии 1994 г., 1996 г. и 1997 г.; 2000 лева, емисии 1994 г. и 1996 г.; 5000 лева, емисии 1996 г. и 1997 г.; 10 000 лева, емисии 1996 г. и 1997 г.; 50 000 лева, емисия 1997 г.;
 • Монети: 10, 20 и 50 стотинки и 1, 2, 5, 10 лева, емисия 1992 г. и 10, 20 и 50 лева емисия 1997 г.

Банкнотите от 20 и 50 лева, емисия след 1992 г. не се обменят.

Всички български банкноти и монети, емисии до 1990 г. включително, са с изтекли срокове за обмяна и не се обменят от БНБ.

Българската народна банка извършва безплатна обмяна на стари български банкноти и монети:

 • Непосредствена обмяна на каса в Касов център на БНБ на адрес: 1784 София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10, както и на каса в сградата на БНБ на адрес: 1000 София, пл. „ Княз Александър I“ № 1. Работното време на касите с клиенти е всеки работен ден от 8:30 до 15:45 часа;
 • Отложена обмяна - за получени с пощенска пратка или пратка по куриер.

Стари банкноти и монети, получени в БНБ с пощенска пратка или пратка по куриер, се обменят чрез превод на дължимата сума по посочена банкова сметка без начисляване от БНБ на допълнителни разходи. Дължимата сума може да бъде преведена от БНБ и чрез пощенски паричен превод, като в този случай разходите са за сметка на предявителя.

Пратките, адресирани до БНБ, следва да бъдат придружени с опис и писмено посочване на банковата сметка на предявителя или съответни данни за осъществяване на пощенския паричен превод.

Българската народна банка не носи отговорност при получени пратки с нарушена цялост на външната опаковка и/или в случай, че съдържанието на пратките не отговаря на обявеното в тях.

Обмяната се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 24 на БНБ за обмяна на старите банкноти и монети с нови банкноти и монети във връзка с деноминацията на лева.

Обмяна на стари български банкноти и монети, емисии след 1991 година, се извършва и на касите на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги” АД в страната, както следва:

 • гр. София, кв. „Овча Купел”, ул. „Иван Хаджийски” № 16;
 • гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 153;
 • гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе” № 2;
 • гр. Варна, ул. „Цариброд” № 23;
 • гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 8.


 

Къде мога да обменя български банкноти от 1 лев, емисия 1999 г., и 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., и 20 лева, емисия 2005 г.?

Българската народна банка извършва безплатна обмяна на български банкноти от 1 лев, емисия 1999 г., и 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., и 20 лева, емисия 2005 г., по номинална стойност, без ограничение на количеството и без краен срок на обмяна.

Обмяната се извършва на касите в Касов център на БНБ на адрес: 1784 София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10, както и на каса в сградата на БНБ на адрес: 1000 София, пл. „Княз Александър I“ № 1.

Работното време на касите в Касов център на БНБ с клиенти е всеки работен ден от 8:30 до 15:45 часа.

Работното време на касата в сградата на БНБ е всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 15:45 ч., междинни почивки от 10:00 до 10:15 ч. и от 14:30 до 14:45 ч.

Обмяна на български банкноти от 1 лев, емисия 1999 година, и 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., се извършва и на касите на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги” АД в страната, както следва:

 • гр. София, кв. „Овча Купел”, ул. „Иван Хаджийски” № 16;
 • гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 153;
 • гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе” № 2;
 • гр. Варна, ул. „Цариброд” № 23;
 • гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 8.


 

Къде и как могат да бъдат предавани стари емисии български монети, изтеглени от обращение, с изтекъл срок на обмяна?

При желание от страна на гражданин да върне стари български монети, емисии на БНБ до 1990 г., изтеглени от обращение и с изтекъл срок на обмяна, същите се приемат от БНБ „без стойност” (без възмездяване) срещу издаване на документ. Приемането се извършва на касите в Касов център на БНБ на адрес: 1784 София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10. Работното време на касите с клиенти е всеки работен ден от 8:30 до 15:45 часа.


 

Къде може да се обменят банкноти от старите национални валути (подразделения на евро), които бяха заменени от единната европейска валута евро?

Считано от 1 април 2011 г. Българската народна банка не обменя срещу левове банкноти, подразделения на еврото (австрийски шилинг, белгийски франк, люксембургски франк, германска марка, гръцка драхма, ирландски паунд, испанска песета, италианска лира, португалско ескудо, френски франк, финландска марка).

След 1 април 2011 г. притежателите на банкноти, подразделения на еврото, могат да се обръщат към банките или обменните бюра, които извършват тази услуга, както и към съответните национални централни банки.

Подробна информация за обмяната на старите национални валути в съответните държави може да бъде намерена на интернет страницата на Европейската централна банка.


 

Българската народна банка продава/купува ли евробанкноти и по какъв курс?

Българската народна банка продава и купува без такси и ограничения евробанкноти на касите в Касов център на БНБ на адрес: 1784 София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10 по фиксирани курсове, както следва:


 

Валута Код За единици валута Курс „купува” в левове Курс „продава” в левове
 Евро EUR 1 1.94605 1.95583

Българската народна банка не продава и не купува евромонети.

Работното време на касите с клиенти е всеки работен ден от 8:30 до 15:45 часа.


 

Какви възпоменателни монети може да емитира Българската народна банка?

Българската народна банка е институцията, която има изключителното право да пуска в обращение банкноти и монети, съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за Българската народна банка. Номиналната стойност, техническите параметри и дизайнът на банкнотите и монетите, пускани в обращение от БНБ, се определят от Управителния съвет, като процедурата за определяне на темите, дизайна и техническите параметри, както на разменните, така и на възпоменателните монети, е регламентирана във вътрешни правила.

С пускането в обращение на възпоменателни монети БНБ цели отбелязване и популяризиране на видни български личности, бележити събития или годишнини от миналото и настоящето на България, както и природни забележителности и биологичното разнообразие в България.

Българската народна банка пуска в обращение до 6 (шест) възпоменателни монети годишно с определен тираж и до 4 (четири) възпоменателни монети годишно без определен тираж или ежегодно БНБ може да емитира общо до 10 възпоменателни монети от двата вида, като могат да бъдат и по-малко.

Нова практика, която БНБ въвежда от 2024 г., е пускането в обращение на до 4 възпоменателни монети годишно, които са без предварително определен тираж. Тези монети са златни с проба 999/1000, с различни номинали – 10 лева, 20 лева, 50 лева и 100 лева, различни тегла, определени така, че да отговарят на части от унция, каквато е международната практика, а именно: 7.78 грама (¼ унция), 15.55 грама (½ унция), 23.33 грама (¾ унция) и 31.10 грама (1 унция), и размери (съответно 22 мм, 24.5 мм, 26.5 мм и 30 мм), както и с общ дизайн на обратната страна, на които всяка календарна година на лицевата страна на монетата ще се сменя единствено годината на емисия.

За общ дизайн на обратната страна на тези монети е определено да се използва иконата „Св. Богородица – Златна ябълка“, препоръчана от Светия синод. Тази икона на Божията Майка, позната още като „Златна Ябълка“, е от XVII век и се пази в храма в квартал Горни Воден на Асеновград.

Пускането в обращение на четирите монети „Св. Богородица – Златна ябълка“ ще се извършва в началото на всяка календарна година. Отсичането на монетите ще се извършва на партиди, съобразно търсенето, като се цели целогодишното осигуряване на количества за продажба на каса в БНБ и от банките разпространители. В края на всяка календарна година БНБ ще преустановява да емитира монети с емисия от тази година и ще обявява тиража на емитираните монети през годината от емисии, които са без предварително определен тираж.

Чрез различните номинали, тегла и години на емисия се осигурява разнообразие на емитираните от БНБ видове златни монети, които могат да бъдат разпространявани. Възпоменателните монети, които БНБ ще емитира през 2024 г., са включени в Програмата за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на възпоменателни банкноти, която е публикувана на страницата на БНБ в интернет.


 

Къде мога да закупя възпоменателни монети, емитирани от БНБ?

Продажбата на възпоменателни монети се извършва в паричния салон на БНБ на адрес: 1000 София, пл. „Княз Александър І“ № 1, на каса № 1 (нумизматична) всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 15:45 ч., междинни почивки от 10:00 до 10:15 ч. и от 14:30 до 14:45 ч.

Определен процент от тиража на всяка нова възпоменателна монета се предоставя за разпространение от банки и доставчици на услуги по смисъла на Наредба № 18 на БНБ от 3 октомври 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение, които са сключили договор с БНБ за разпространение на възпоменателни монети. Списъкът на банките, офисите и клоновете им и доставчици на услуги, чрез които се разпространяват възпоменателните монети, се публикува на официалната интернет страница на БНБ www.bnb.bg в рубрика Пресцентър>Прессъобщения>По дата.

При пускане в обращение на нови възпоменателни монети те се продават и на касите в Касов център на БНБ на адрес: 1784 София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10.

Работното време на касите с клиенти е всеки работен ден от 8:30 до 15:45 часа.


 

Къде мога да разменя български разменни монети за банкноти и обратно. При какви условия?

На касите в Касов център на БНБ на адрес: 1784 София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10 се разменят разделени и неразделени по купюри български разменни монети за банкноти. Работното време на касите с клиенти е всеки работен ден от 8:30 до 15:45 часа.

При размяната се събира такса съгласно Тарифата за таксите, които Българската народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети, която е публикувана на страницата на БНБ в рубриката - За БНБ/Правна рамка/Национална правна рамка/Тарифи


 

Къде мога да обменя български възпоменателни монети за банкноти и монети? При какви условия?

На касите в Касов център на БНБ на адрес: 1784 София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10 се обменят по номиналната им стойност български възпоменателни монети от емисии, емитирани след 31 декември 2014 г.

Всички български възпоменателни монети, емитирани до 31 декември 2014 г., са с изтекъл срок за обмяна и не се обменят от БНБ.

Работното време на касите с клиенти е всеки работен ден от 8:30 до 15:45 часа.


 

Къде мога да заменя повредени евро, щатски долари или други чуждестранни банкноти и при какви условия?

Българската народна банка не приема и не заменя повредени чуждестранни банкноти, в т.ч повредени евробанкноти. За повредени се считат банкноти:

 • протрити чрез използване на гума, острие и пр., поради което надписите, серията, номерът, номиналната стойност – цифром и словом, и други изображения (розетки, винетки и пр.) са изцяло или частично засегнати, или заличени;
 • замърсени до такава степен, че техният вид води до нежелание за приемането им от гражданите;
 • които са скъсани или закъсани, които са подлепени или не;
 • с липсваща част;
 • които са силно смачкани;
 • които са обезцветени или основният им цвят е изменен изцяло или частично от химикали, разтвори, бои, масла и други;
 • върху които има печати, петна или е писано с химически или цветен молив, химикалка и други, освен когато надписите представляват съвсем малки и слабо забележими знаци.

Приемането и обмяната на повредени чуждестранни банкноти е задължение на съответните емисионни институти, като в случая за евробанкнотите това са националните централни банки на страните от еврозоната. Република България не е член на еврозоната и Българската народна банка не приема и не заменя повредени евробанкноти.

Банките, финансовите институции или обменните бюра в България е възможно да извършват услуга по обмяна на повредени чуждестранни банкноти (вкл. евробанкноти) при приети от тях условия и тарифи, като обслужваните лица е необходимо да бъдат надлежно уведомявани за условията и за действащите тарифи.


 

Какво да направите, ако парите са неистински или преправени?

 • Притежаването на неистински банкноти и монети, както и прокарването им в обращение, като знаете, че те са неистински, представлява криминално престъпление.
 • Ако някой иска да Ви даде банкноти или монети, които пораждат у Вас съмнение, че са неистински, Вие можете да откажете да ги приемете.
 • Ако притежавате банкноти или монети, в които се съмнявате, че са неистински, трябва да ги занесете за проверка в най-близката банка или обменно бюро и/или уведомете най-близкото подразделение на МВР. Неистински банкноти и монети


 

Какво да направите при отказ за приемане на български банкноти и/или разменни монети при плащане в търговски обект или при извършване на операции в банка, когато същите не са повредени и липсва съмнение, че са неистински или преправени?

Банкнотите и монетите, издадени от БНБ, са законно платежно средство и задължително се приемат за плащания в пълната им номинална стойност без ограничения на територията на Република България (чл. 25, ал. 2 от Закона за Българската народна банка).

При извършване на своята дейност всички лица следва да спазват разпоредбите на Законa за Българската народна банка (ЗБНБ) и да не ограничават неправомерно извършването на операции с български банкноти и разменни монети, които са законно платежно средство.

Банките в страната определят самостоятелно със свои вътрешни правила условията, при които извършват услугите си, включително по всички операции с български банкноти и разменни монети, като клиентите на съответната банка следва да са надлежно уведомени за тези условия, както и за решенията на управителните органи на съответната банка за въведени такси и евентуални ограничения, непротиворечащи на ЗБНБ.

В случай на отказ от страна на банка да извърши обмяна на повредени български банкноти и/или монети, можете да изпратите информация за това по електронен път на следния електронен адрес: Notes-and-coins@bnbank.org или по пощата до Управление „Емисионно” на Българската народна банка на адрес: 1000 София, пл. „Княз Александър І” № 1. Предоставената информация следва да съдържа данни за банката, чийто служител е направил отказа, както и описание на обстоятелствата (вкл. дата, час и местоположение), при които е направен отказът за замяната на повредените български банкноти и/или монети.


 

На коя дата са пуснати в обращение разменните монети 1 стотинка, 2 стотинки и 5 стотинки, емисия 2000 г.?

Раменните монети с номинална стойност 1 стотинка, 2 стотинки и 5 стотинки, емисия 2000 г., са в обращение от 01.10.2000 г. Информацията е обнародвана в Държавен вестник, брой 79 от 2000 г.


 

В какъв тираж са отсечени разменните монети 1 стотинка, 2 стотинки и 5 стотинки, емисия 1999 г.?

Раменните монети с номинална стойност 1 стотинка, 2 стотинки и 5 стотинки, емисия 1999 г., са отсечени в следните тиражи:

- 1 стотинка - 47 006 000 броя;

- 2 стотинки - 45 555 000 броя;

- 5 стотинки - 36 255 500 броя.