logo
Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


Какво става с подадените документи и информацията в тях?

Информацията от подадените от Вас документи се въвежда в нашата база данни. Достъп до данните, свързани с Вашите знания, умения, мотивация и предпочитания за стаж, имат съответните ръководни служители в банката.


Как да разбера дали съм одобрен(а)?

С избраните кандидати се осъществява контакт на посочените от тях телефони и адреси за уточняване на допълнителни въпроси и подготовка на необходимите документи.

На посочените телефони в рубриката „Контакти“ всеки кандидат може да се информира до какъв етап е стигнала процедурата по подбор.


Възможно ли е да кандидатствам за стаж в повече от една сфера на дейност едновременно?

Да, възможно е. Необходимо е да напишете в онлайн формата за кандидатстване и в мотивационното си писмо всички сфери на дейност, към които проявявате интерес.


В какъв срок трябва да подам документите си?

Приемът на стажанти в БНБ е ориентиран към месеците от юни до септември. Няма определен срок за подаване на документи. Припомняме, че в мотивационното писмо е необходимо да посочите предпочитания от вас времеви период за провеждане на стажа. Подходящо е да кандидатствате приблизително два месеца преди желаното от вас начало на стажа.


След като стажът в банката не е платен, има ли възможност БНБ да поеме част от разходите за транспорт до София и за настаняване в града по време на стажа?

БНБ не поема никаква част от разходите, които възникват във връзка със стажа – нито за транспорт, нито квартирни разходи за настаняване.