logo
Skip to content

Изявления, 2008 г.

08.12.2008

Реч на г-н Цветан Манчев, подуправител на БНБ, изнесена по време на международния дискусионен форум “Разрешаване на кризата във финансовите пазари”, Брюксел, 8 декември 2008 г.04.12.2008

Реч на г-н Иван Искров, управител на БНБ, пред Асоциацията на банките в България по случай Деня на банкера, София, 4 декември 2008 г.25.11.2008

Реч на г-н Цветан Манчев, подуправител на БНБ, изнесена по време на откриването на семинара „Промени в европейското законодателство в областта на финансовите услуги: Въздействие върху българския финансов пазар”, София, 25 ноември 2008 г.10.11.2008

Реч на г-н Цветан Манчев, подуправител на БНБ, изнесена по време на форума „Ден на България” в рамките на Германския инвестиционен форум, Франкфурт на Майн, 10 ноември 2008 г.28.10.2008

Реч на г-н Иван Искров, управител на БНБ, пред Третата годишна среща на бизнеса с правителството „Финансовата криза: България в глобалната икономика”, София, 28 октомври 2008 г.26.09.2008

Изказване на г-н Цветан Манчев, подуправител на БНБ, на срещата на Комитета за политика на конкуренцията и развитието към Европейската асоциация на публичните банки, с домакин Българската банка за развитие, София, 26 септември 2008 г.18.09.2008

Изказване на г-н Иван Искров, управител на БНБ, пред организирания от ОТП Груп форум "Ден на инвеститора", София, 18 септември 2008 г.16.05.2008

Реч на г-н Иван Искров, управител на БНБ, пред пролетната банкова среща на Асоциацията на банките в България, Сандански, 16 май 2008 г.23.04.2008

Приветствие на г-н Цветан Манчев, подуправител на БНБ, при откриването на конференцията "Модели на прогнозиране и процедури на европейските централни банки, София, 23 април 2008 г.17.01.2008

Изказване на г-н Цветан Манчев, подуправител на БНБ, по време на кръглата маса „Напредъкът на България по изпълнението на Лисабонската стратегия: Дискусия по оценката на Европейската комисия”, организирана от Представителството на България към Комисията на Европейските общности, София, 17 януари 2008 г.