logo
Skip to content

Изявления, 2004 г.

08.12.2004

Реч на г-н Иван Искров, управител на БНБ, пред Асоциацията на търговските банки, 8 декември 2004 г.02.11.2004

Изказване на г-н Цветан Манчев, подуправител на БНБ, пред Шестия икономически форум за Югоизточна Европа, панел 1 “Развитие на банковите системи в Югоизточна Европа. Роля на международните финансови групи и предизвикателствата, породени от въвеждането на Базел II”, София, 2 ноември 2004 г.21.10.2004

Изказване на г-н Божидар Кабакчиев, подуправител на БНБ, пред Деветата международна конференцията на клиринговите институции в Централна и Източна Европа, организирана от Банксервиз, "Предизвикателства пред развитието на инфраструктурата на платежните системи”, София, 21-22 октомври 2004 г.20.10.2004

Реч на г-н Иван Искров, управител на БНБ, пред работната среща, посветена на надзора на платежните и сетълмент системи, София, 20 октомври 2004 г.07.10.2004

Изявление на г-н Иван Искров, управител на БНБ, във връзка с публикуването на "Редовния доклад на Европейската комисия за напредъка на България в присъединяването към ЕС", 7 октомври 2004 г.15.09.2004

Реч на г-н Жан Пол Редуан, подуправител на Френската централна банка, по повод приключването на туининг проект между БНБ, Френската и Холандската централни банки, София, 15 септември 2004 г.15.09.2004

Реч на г-н Иван Искров, управител на БНБ, по повод приключването на туининг проект между БНБ и Френската и Холандската централни банки, София, 15 септември 2004 г.08.08.2004

Презентация на г-н Иван Искров, управител на БНБ, пред участниците в семинар за представителите на медиите по въпроси, свързани с глава 11 "Икономически и валутен съюз", гр. Хисар, 8 август 2004 г.

Изтегли PPT (214 KB)

08.08.2004

Презентация на г-жа Даниела Бобева, директор на дирекция "Международни отношения и европейска интеграция", пред участниците в семинар за представителите на медиите по въпроси, свързани с глава 11 "Икономически и валутен съюз", гр. Хисар, 8 август 2004 г.

Изтегли PPT (463 KB)

08.08.2004

Презентация на г-н Христо Дичовски, директор на дирекция "Емисионна политика и контрол", пред участниците в семинар за представителите на медиите по въпроси, свързани с глава 11 "Икономически и валутен съюз", гр. Хисар, 8 август 2004 г.

Изтегли PPT (1461 KB)

07.08.2004

Презентация на г-н Калин Христов, съветник на управителя на БНБ, пред участниците в семинар за представителите на медиите по въпроси, свързани с глава 11 "Икономически и валутен съюз", гр. Хисар, 7 август 2004 г.

Изтегли PPT (410 KB)

06.07.2004

Презентация на г-н Цветан Манчев, подуправител на БНБ, пред Европейския финансов конгрес, Брюксел, 6 юли 2004 г.

Изтегли PPT (339 KB)

21.06.2004

Приветствие от г-жа Емилия Миланова, подуправител на БНБ, към Международната експертна конференция „Евро-Югоизток” на тема „Мерки за защита на еврото от фалшификации”, 21 юни 2004 г.05.06.2004

Реч на г-н Иван Искров, управител на БНБ, по повод 125-годишнината на централната банка, 5 юни 2004 г.05.06.2004

Слово на г-н Кристиан Ноайе, управител на Френската централна банка, по повод 125-годишнината на БНБ, 5 юни 2004 г.

Изтегли PDF (111 KB)

04.06.2004

Изказване на г-н Божидар Кабакчиев, подуправител на БНБ, пред участниците в работен семинар, част от туининг проект между БНБ, Френската наионална банка и Холандската централна банка, София, 4 юни 2004 г.28.05.2004

Поздравление от г-жа Емилия Миланова, подуравител на БНБ, по повод приключване на Проекта на USAID за развитие на банковия надзор, София, 28 май 2004 г.17.05.2004

Изказване на г-н Иван Искров, управител на БНБ, пред Втората годишна конференция на централните банки на Балканските държави, София, 17 май 200423.04.2004

Доклад на г-жа Емилия Миланова, подуправител на БНБ, пред пролетната срещата на АТБ, Пловдив, 23 – 24 април 2004 г.21.04.2004

Приветствие на г-н Цветан Манчев, подуправител на БНБ, пред Шестия дискусионен банков форум “Банките по пътя към Европа”, 21 април 2004 г.20.04.2004

Лекция на г-н Цветан Манчев, подуправител на БНБ, пред студенти от Софийския университет "Св. Климент Охридски", 20 април 2004 г.07.04.2004

Обръщение на г-н Иван Искров, управител на БНБ, до участниците в международната конференция на тема "Управление на кредитния риск", София, 7 април 2004 г.05.02.2004

Изказване на г-н Цветан Манчев, подуправител на БНБ, пред конференцията "Ролята на финансовия сектор за развитието на българската икономика" в рамките на второто международно финансово изложение “Банки, инвестиции, пари”, Пловдив, 5 февруари 2004 г.30.01.2004

Изказване на г-н Иван Искров, управител на БНБ, пред Международната конференция за растеж в Източна Европа: преструктуриране на макроикономиката и финансите в страните от Централна и Югоизточна Европа, София, 30 януари 2004 г.20.01.2004

Изказване на г-н Иван Искров, управител на БНБ, пред членовете на Американската търговска камара в България, 20 януари 2004 г.